Published: 2019-06-12

MECHANICAL MECHANISM ANALYSIS AND INFLUENCING FACTORS OF SUBWAY CROSS PASSAGE CONSTRUCTION

KE WU, SHUAISHUAI CUI, QIANJIN ZHANG, ZHENG ZHANG, JIAHUI ZHAO, YALIN YU

1-16

VIBRATION CONTROL DEVICE FOR STEEL TUBULAR TOWERS OF HORIZONTAL AXIS WIND TURBINES

DOUGLAS MATEUS DE LIMA, PHD, PABLO ANÍBAL LÓPEZ-YÁNEZ, PHD, MATHEUS ALVES PEREIRA, MSC STUDENT

1-21

SIMPLIFIED EXPRESSIONS FOR DYNAMIC BEHAVIOR OF CYLINDRICAL SHELLS UNCOUPLED AND COUPLED WITH LIQUIDS

DAVIDSON DE OLIVEIRA FRANÇA JÚNIOR, PAULO MARCELO RIBEIRO, LINEU JOSÉ PEDROSO

1-19

ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION OF THE BLOCK-SOIL CONTACT IN PILED FOUNDATIONS

JEAN RODRIGO GARCIA, PAULO JOSÉ ROCHA DE ALBUQUERQUE, DR.

1-22

ANALYTICAL SOLUTION OF CIRCULAR TUNNEL IN ELASTIC-VISCOPLASTIC ROCK MASS

XIAOFEI WANG, BIN-SONG JIANG, QIANG ZHANG, MENG-MENG LU, MIAO CHEN

1-19