Published: 2021-03-29

TRIBOLOGICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF EPOXY REINFORCED BY HYBRID NANOPARTICLES

W.H. ALHAZMI, Y. JAZAA, S. MOUSA, A.A. ABD-ELHADY, H.E.M. SALLAM

1-14. E361

DESIGN AND OPTIMIZATION OF EQUAL GRADIENT THIN-WALLED TUBE: BIONIC APPLICATION OF ANTLER OSTEON

PENG HUO, XIAOWEN FAN, XIN YANG, HAN HUANG, JIANPING LI, SHUCAI XU

1-18. E365

NUMERICAL STUDY ON DYNAMIC PERFORMANCE OF END-ANCHORED ROCKBOLT UNDER IMPACT LOADING

CHEN ZHAO, YUBAO ZHANG, WENBIN WU, ZIJIAN ZHANG, TONGBIN ZHAO

1-18. E364